KĻŪT PAR BIEDRU

MUMS PATĪK AUGT...  mēs uzņemam jaunus biedrus!

Mēs gribam augt SKAITĀ.
Mēs gribam augt SPĒKĀ.
Mēs gribam augt VARĒŠANĀ
Jo KOPĀ mēs varam VAIRĀK.

Palīdzēt vairāk māmiņām un tētiem, kuri kļūst par priekšlaicīgi dzimušu mazuļu vecākiem.
Palīdzēt sabiedrībai labāk izprast un atbalstīt priekšlaicīgi dzimušos mazuļus un viņu ģimenes.
Šis nebūs stāsts par to, ko es saņemšu, bet gan par to, ko es varu dot.


 ATBALSTA BIEDRS – Tu vari palīdzēt mums BŪT

Ja uzskati, ka mums ir vērts turpināt savu darbu, un tas ir vērtīgs, taču pašlaik nevari aktīvi iesaistīties biedrības darbā, Tu vari kļūt par mūsu Atbalsta biedru. Mēs Tevi šad un tad informēsim par svarīgākajām norisēm biedrībā, un no Tevis sagaidām ikgadēju finansiālu atbastu- Biedra naudas nomaksu brīvprātīgi izvēlētā apmērā, lai mums būtu iespēja turpināt savu darbu, un izdarīt vēl vairāk.

 AKTĪVAIS ATBALSTA BIEDRS - Tu vari palīdzēt mums DARĪT

Ja jūti, ka vēlies dot savu ieguldījumu, lai uzlabotu priekšlaikus dzimušo bērniņu aprūpi un viņu vecāku atbalsta iespējas Latvijā, Tu vari kļūt par Aktīvo atbalsta biedru, un, papildus ikgadējai biedra naudas nomaksai brīvprātīgi izvēlētā apmērā, arī:

  • Kļūt par daļu no brīnišķīgas, entuziastiskas un radošas komandas
  • Dalīties savā pieredzē
  • Atbalstīt citus vecākus
  • Piedalīties biedrības aktivitāšu un pasākumu organizēšanā
  • Realizēt savas idejas vecāku un mazuļu atbalstam
  • Palīdzēt piesaistīt atbalstītājus un sponsorus

!! Īpaši aicinām pievienoties vecākus no visiem Latvijas reģioniem, lai palīdzētu labāk izprast un uzlabot priekšlaikus dzimušo mazuļu aprūpi un vecāku atbalsta iespējas visā Latvijā.

KĀ KĻŪT PAR BIEDRU?

  1. Iepazīsties ar biedrības statūtiem mūsu mājaslapas sadaļā BIEDRĪBA / STATŪTI;
  2. Aizpildi pieteikuma anketu;
  3. Iemaksā iestāšanās maksu 15€ apmērā biedrības bankas kontā;

Biedrība ESMU KLĀT

Reģistrācijas Nr.40008265026
Konts: LV81UNLA0055000343961
Maksājuma mērķis: Iestāšanās maksa biedrībā Esmu klāt.

       4. Sagaidi ziņu par uzņemšanu biedru skaitā.

PIETEIKUMA ANKETA