FOLLOW-UP PROGRAMMA LATVIJĀ

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā sākusi darboties programma priekšlaikus dzimušo bērnu aprūpes programma.  Latvijā katru gadu priekšlaikus piedzimst aptuveni 1000 bērnu jeb 5,2 līdz 6,4% no kopējā jaundzimušo skaita.  Šādiem mazuļiem pēc izrakstīšanās no slimnīcas nepieciešama īpaša uzmanība un aprūpe, tāpēc daudzās Eiropas valstīs, arī Lietuvā un Igaunijā, darbojas priekšlaikus dzimušo bērnu veselības uzraudzības sistēma jeb follow-up(tulkojot no angļu valodas – seko līdzi) programma. Tās galvenais mērķis ir sniegt labāku aprūpi, lai veicinātu priekšlaicīgi dzimušo bērnu attīstību, laikus atklātu un novērstu nopietnas veselības problēmas, kā arī sniegtu ģimenēm psiholoģisku atbalstu.

Lai gan arī Latvijā neonatologi un rehabilitologi iespēju robežās novēro bērnus, nav vienotas sistēmas, kas noteiktu, cik bieži un pie kuriem speciālistiem vecākiem būtu jāved bērniņš, lai saglabātu viņa veselību, nav izveidota priekšlaikus dzimuša bērna vajadzībām atbilstīga rehabilitācijas sistēma un ir vēl citi trūkumi. Tāpēc 2013.gada septembrī Latvijas Neonatologu biedrības rīkotajā diskusijā speciālisti vienojās, ka kvalitatīva dinamiskās novērošanas programma no bērna dzimšanas un izrakstīšanās no slimnīcas līdz divu gadu vecumam vajadzīga arī Latvijā, un tās izstrādei Veselības ministrijā tika izveidota īpaša darba grupa.

PAVEIKTAIS

"Mūsu darba grupai tika izvirzīti vairāki uzdevumi. Viens no tiem bija apgūt un ieviest praksē Beilija skalu. Tā ir īpaša sistēma, kura ļauj novērtēt priekšlaicīgi dzimuša bērniņa attīstību dažādos vecuma posmos un kurā ietilpst gan vecāku anketēšana, gan bērna izmeklēšana un kustību vērtēšana, gan psiholoģisko testu un citu attīstības kritēriju izmantošana. 2015. gada janvārī divi Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) neonatologi dosies uz Londonu, lai apgūtu šo vērtēšanas sistēmu un pēc tam mācītu arī citus neonatologus strādāt ar to. Otrs uzdevums – izveidot priekšlaikus dzimušo bērnu pases jeb dienasgrāmatas, ko vecāki saņem, izrakstoties no slimnīcas jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļas, un kas regulāro apskašu laikā tiek pakāpeniski papildinātas. Pases pagaidu variants jau ir sagatavots un patlaban tiek vērtēts. Kad visas nepilnības būs novērstas, iesniegsim to apstiprināšanai Veselības ministrijā," pastāstīja Latvijas Neonatologu biedrības valdes priekšsēdētāja Amanda Smildzere.

IEGUVUMI

Follow–up programma paredz, ka pirmā gada laikā neonatologam priekšlaicīgi dzimušā bērna apskate jāveic četras, bet otrā gada laikā – divas reizes gadā. Tās notiks gan reģionālajos otrā līmeņa perinatālajos centros Liepājā, Valmierā un Jēkabpilī, gan BKUS, kur pieejamas arī speciālistu, piemēram, bērnu kardiologa, pulmonologa vai oftalmologa, konsultācijas. Programma ļaus ieviest valstī vienotus priekšlaikus dzimušu bērnu aprūpes standartus, kā arī iegūt kvalitatīvu informāciju par viņu veselību un turpmāko attīstību.

 "Vēlamies panākt, pirmkārt, lai priekšlaicīgi dzimušu bērnu attīstībai līdz divu gadu vecumam sekotu līdzi ne tikai ģimenes ārsts, bet arī speciālisti – neonatologi. Otrkārt, lai tiktu veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos un jau no nākamā gadā šo bērnu apskatei tiktu atvēlēta pusotra stunda. Patlaban tā ilgst tikai trīsdesmit minūtes un nesniedz gandarījumu ne ārstam, ne vecākiem," uzskata BKUS Neonatoloģijas klīnikas vadītājaDaiga Kviļūna. Tas, ka priekšlaikus dzimušo bērnu veselību turpinās uzraudzīt ārsti, kas viņus ārstējuši kopš dzimšanas, ļaus ne tikai iegūt atgriezenisko saiti attiecībā uz bērnu veselību, bet arī laikus papildināt un uzlabot viņu aprūpi un ārstēšanu.

BKUS valdes priekšsēdētāja Anda Čakša stāsta: "Šādiem bērniem, it īpaši pirmajos dzīves gados, mēdz būt ļoti specifiskas veselības problēmas, kuru risināšanai reizēm nepieciešama dažādu nozaru speciālistu sadarbība, tāpēc viņu ambulatorās veselības uzraudzības un aprūpes programma atradusi savu mājvietu mūsu slimnīcā. Vēl jāapgūst dažas metodes, bet būtībā šī programma jau strādā, tā tikai jāpaplašina. Tagad pats svarīgākais ir gūt valsts finansiālo atbalstu priekšlaikus dzimušo bērnu ambulatorajai aprūpei."